พิธีรับ – ส่งหน้าที่ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

Release Date : 30-09-2020 00:00:00
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

พลเรือตรี ทวี  ทองประยูร เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี วราณัติ  วรรธนผล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ท่านใหม่) ณ กองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓