รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส

Release Date : 13-10-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส

พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓