ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเริอ พื้นที่บางนา

Release Date : 16-10-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเริอ พื้นที่บางนา

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมด้วย พลเรือเอก นิพร สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ในฐานะที่ปรึกษากรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะฯ เดินไปทางตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเริอ พื้นที่บางนา เพื่อรับทราบการดำเนินงานและอุปสรรคข้อขัดข้อง ณ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓