ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ

Release Date : 16-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน แก่ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง