ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 19-10-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ และบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓