ผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทนักเรียนนายเรือที่ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือรัสเซีย

Release Date : 22-10-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทนักเรียนนายเรือที่ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือรัสเซีย

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทนักเรียนนายเรือ กิตติศักดิ์ ผาสุข และนักเรียนนายเรือ ธนัช คนศิลป์ ชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือรัสเซีย เป็นเวลา ๖ ปี ในโอกาสเข้าอำลาและรับฟังโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓