พิธีรับ-ส่งหน้าที่หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง

Release Date : 21-10-2020 00:00:00
พิธีรับ-ส่งหน้าที่หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ ส่งหน้าที่หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ให้แก่ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓