รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 16-11-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. พื้นที่สัตหีบ

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของกำลังพลในทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้กำลังพลมีสุขภาวะจิตที่ดี ตามแนวทางหลักการของ ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นกับกำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ดั่งคำขวัญการปฏิบัติงาน “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพลของ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานม้าน้ำ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓