ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปประชุมพร้อมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Release Date : 26-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปประชุมพร้อมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปประชุมพร้อมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓