คณะกรรมการบ้านพัก

Release Date : 01-12-2010 00:00:00
คณะกรรมการบ้านพัก

 
 

 

 

 


 


 


นโยบาย

❖ นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖)

❖ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

❖ นโยบายเร่งด่วน ประธาน กบพ. ประจำปี งป.๖๖ จำนวน ๕ ข้อ

❖ นโยบายทั่วไป ประธาน กบพ. ประจำปี งป.๖๖ จำนวน ๕ ข้อ

 

 โครงสร้าง


❖ โครงสร้าง กบพ.
❖ โครงสร้างสำนักงานบริหารบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ(สน.บพ.ทร.)
❖ โครงสร้าง อกบพ.
❖ การบริหารจัดการบ้านพักส่วนกลาง
❖ การบริหารจัดการบ้านพักหน่วย

 คำสั่ง

อัตราการจัดกำลังพลสำนักงานบริหารบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ(สน.บพ.ทร.)

 หัวข้อข่าว

กบพ.จะจัดให้มีการประกวดบ้านพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เกณฑ์การให้คะแนน และแผนการดำเนินงาน รายละเอียดโปรดคลิก

การส่งคืนห้องพักอาศัยของผู้พักอาศัยในบ้านพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขอขยายระยะเวลาผู้พักอาศัยที่มีความประสงค์จะคืนห้องพัก

 หัวข้อกิจกรรม

งป.๖๖

        เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ในพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับทราบความก้าวหน้างานซ่อมแซมบ้านพักประจำปีงป. ๖๖ เพิ่มเติม ความพ  

        เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๖ พล.ร.อ.วุฒิชัย สายเสถียร เสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ/ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพัก กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๒ พล.นย.) จว.กระบี่  

        พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักในพื้นที่ พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ค่ายตากสิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมือง จว.จันทบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ  

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พลเรือเอกวุฒิชัย สายเสถียร ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พลเรือเอกดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักเพื่อรับทราบปัญหา พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 โดยมี พลเรือตรีสุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และคณะฯ ให้การต้อนรับ  

        ในช่วงระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.66 พล.ร.ต.คมพันธ์  อุปลานนท์ จก.สก.ทร. ในฐานะหน.สน.อกบพ.กรุงเทพฯ จัดโครงการ “ฝากบ้านไว้กับสำนักงานฯ”เพื่อดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆ 

        ในช่วงระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.66 พล.ร.ต.คมพันธ์  อุปลานนท์ จก.สก.ทร. ในฐานะหน.สน.อกบพ.กรุงเทพฯ จัดโครงการ “ฝากบ้านไว้กับสำนักงานฯ”เพื่อดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆ เมื่อ 28 มีนาคม 2566 พลเรือตรี สมบัติ แย้มดอนไพร หัวหน้าสำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางพื้นที่บางนาสน.บพ.ทร. ได้จัดให้มีการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านพัก ทร.ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ มี.ค.๖๖ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.เมืองพระนครศรีอยุธนา จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ร.ท.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯสน.บพ.ทร. ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ก.พ.๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี พล.ร.ท.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เป็นประธานฯผบ.ฐท.สส. ในฐานะ ประธาน อกบพ.สัตหีบให้การต้อนรับ ผบ.ทร.และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจดูพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบริเวณพื้นที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3126 และติดกับคลองขลอด ในวันศุกร์ที่ ๓ ก.พ.๖๖คณะกรรมการบ้านพักข้าราชการใน ทร.(กบพ.) จัดให้มีการประชุม กบพ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร เป็นประธานฯพลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วย และบ้านพักส่วนกลางในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือพื้นที่พังงาและภูเก็ตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล“ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักพื้นที่สัตหีบ”ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการทหารเรือ


งป.๖๕

  

  

  

   


 


 


งป.๖๔

   

 

 

  


  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 


 
  


  


 

 
 

 

  

 
  

   

  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการบ้านพัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง