คณะกรรมการบ้านพัก

Release Date : 01-12-2010 00:00:00
คณะกรรมการบ้านพัก

 
 

 

 

 


 


 


นโยบาย

❖ นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖)

❖ นโยบายผู้บังคับบัญชาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

❖ นโยบายเร่งด่วน ประธาน กบพ. ประจำปี งป.๖๖ จำนวน ๕ ข้อ

❖ นโยบายทั่วไป ประธาน กบพ. ประจำปี งป.๖๖ จำนวน ๕ ข้อ

 

 โครงสร้าง


❖ โครงสร้าง กบพ.
❖ โครงสร้างสำนักงานบริหารบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ(สน.บพ.ทร.)
❖ โครงสร้าง อกบพ.
❖ การบริหารจัดการบ้านพักส่วนกลาง
❖ การบริหารจัดการบ้านพักหน่วย

 คำสั่ง

อัตราการจัดกำลังพลสำนักงานบริหารบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ(สน.บพ.ทร.)

 หัวข้อข่าว

กบพ.จะจัดให้มีการประกวดบ้านพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแผนการดำเนินงาน

การส่งคืนห้องพักอาศัยของผู้พักอาศัยในบ้านพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขอขยายระยะเวลาผู้พักอาศัยที่มีความประสงค์จะคืนห้องพัก

 กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


งป.๖๖


งป.๖๕

  

  

  

   


 


 


งป.๖๔

   

 

 

  


  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 


 
  


  


 

 
 

 

  

 
  

   

  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการบ้านพัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง