ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางไปตรวจโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

Release Date : 24-12-2020 10:10:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางไปตรวจโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เดินทางไปตรวจโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของกองทัพเรือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางไปตรวจโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง