ผู้บัญชาการทหารเรือนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

Release Date : 30-12-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากเรือประมง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาจากเรือประมงมีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไร้การปนเปื้อนจาก COVID - 19 โดย กรมแพทย์ทหารเรือจัดบุคคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่กองบริการกรม พลาธิการทหารเรือ ในการทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนนำไปประกอบอาหาร ณ กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓