เสนาธิการทหารเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๓ ให้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมใช้งานรองรับผู้ป่วยโควิด 19

Release Date : 06-01-2021 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๓ ให้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมใช้งานรองรับผู้ป่วยโควิด 19

พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่เกล็ดแก้ว ซึ่งในอยู่ความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่เกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔