รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการเปิดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19"

Release Date : 27-01-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการเปิดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19"

พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19" ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลจากส่วนต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพเรือได้เสียสละโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ อันเป็นการเสียสละที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของกำลังพล ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และมีผลดีต่อจิตใจ ในฐานะผู้ให้ รู้สึกมีคุณค่าที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดปลอดภัยได้

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการเปิดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง