ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือตรวจเยี่ยมบ้านพักของโรงเรียนนายเรือ และบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

Release Date : 18-02-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือตรวจเยี่ยมบ้านพักของโรงเรียนนายเรือ และบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักของโรงเรียนนายเรือ และบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) นอกจากนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการบ้านพักของหน่วยตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  และกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือตรวจเยี่ยมบ้านพักของโรงเรียนนายเรือ และบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง