ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธา​นในการประชุมสัมมนาของ อกบพ.สัตหีบ​​ ในหัวข้อ "การสร้างการรับรู้สำหรับผู้​ปฏิบัติงาน"

Release Date : 23-02-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธา​นในการประชุมสัมมนาของ อกบพ.สัตหีบ​​ ในหัวข้อ "การสร้างการรับรู้สำหรับผู้​ปฏิบัติงาน"

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการ กองทัพเรือ เป็นประธา​นในการประชุมสัมมนาของ อกบพ.สัตหีบ​​ ในหัวข้อ "การสร้างการรับรู้สำหรับผู้​ปฏิบัติงาน" ให้แก่คณะกรรมการผู้พักอาศัย หัวหน้าอาคารผู้พักอาศัย​ส่วนกลาง และผู้แทนบ้านพักของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อกบพ.สัตหีบ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กำลังพลที่พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักหน่วยได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการ กองทัพเรือ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของผู้พักอาศัย​ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  
รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธา​นในการประชุมสัมมนาของ อกบพ.สัตหีบ​​ ในหัวข้อ "การสร้างการรับรู้สำหรับผู้​ปฏิบัติงาน"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง