ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งวมกิจกรรมดำนาในพื้นที่ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ"

Release Date : 01-04-2021 17:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งวมกิจกรรมดำนาในพื้นที่ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ"

พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกิจกรรมดำนาในพื้นที่ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ" เพื่อต่อยอดศาตร์​พระราชาสู่​การพัฒนา​ที่ยั่งยืน เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีความพร้อมสำหรับรับรองคณะต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนและผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาต่อยอดไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเองต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (พื้นที่เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งวมกิจกรรมดำนาในพื้นที่ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง