ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒

Release Date : 02-04-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพ และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๗๐ นาย โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม /เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นพระอุปัชฌาย์  ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔