รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Release Date : 06-04-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ มูลนิธิสายธรรมจันทร์ สโมสรลูกเสือนิติธรรม และชมรมลูกเสือสัมพันธ์ นำนักเรียนและครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนสวนอนันต์  โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนโยธินบูรณะ  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนกุศลวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร รวม ๒๐๐ คน ร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญญสิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิสายธรรมจันทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง