ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและนโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Release Date : 07-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและนโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจและนโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔