ประวัติ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ

Release Date : 07-04-2011 00:00:00

ประวัติ น.อ.ณัฐวัฏ  อร่ามเกลื้อ
 
 
 
 
จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก ร.ร.เบญจมาราชูทิศ จว.ราชบุรี
นรจ. พรรคนาวิน เหล่าสามัญ นรจ.รุ่น ๒๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรนายทหารฝ่ายอำนวยการเบื้องต้น สรส.
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รร.เสนาธิการทหารเรือ ยศ.ทร.
พ.ศ.๒๕๒๕ ฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พ.ศ.๒๕๓๐ ฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในวโรกาส รัชกาลที่ ๙ มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นพนักงานขานยาว เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และพนักงานเห่สำรองขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในวโรกาส รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ครบ ๕๐ ปี
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพนักงานขานยาวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และพนักงานเห่เรือสำรองขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในวโรกาส รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพนักงานขานยาวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และพนักงานเห่เรือสำรองขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประชุม เอเปค
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพนักงานเห่เรือตัวจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นพนักงานเห่เรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในวโรกาส รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุ    ครบ ๘๐ พรรษา
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นพนักงานเห่เรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในวโรกาส รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุ    ครบ ๘๔ พรรษา
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นนายเรือที่ ๒ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พิธีบรมราชภิเษกเบื้องกลาง
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นพนักงานเห่เรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๖๒ เป็นครูฝึกฝีพายและเห่เรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง