ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 08-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔