ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

Release Date : 08-04-2021 00:00:00
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

     พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติพันธ์  กุญศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาสาสมัคร ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีฯ ณ ถนนราชดำเนิน หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
     ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญกับลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้สร้างความตระหนักเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน และเป็นการสร้างกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิค พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัย และอาชญากรรม ของจังหวัดสงขลา