ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒

Release Date : 26-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากตัวแทนคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒ นำโดย นาวาเอก ศราวุธ  ชิยางคบุตร ประธานนักศึกษาฯ  นาวาเอก อนุชา  ลิขิตวงศ์, นาวาเอก อภิชาติ  แก้วดวงเทียน, นายเจษฎา  สุภาภา และ นายโอฬาร  เฮงเจริญ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบ ได้แก่ ชุดป้องกันเชื้อโรคชนิดสวมปกติทั้งตัว (Coverall) จำนวน ๓๑๐ ชุด เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน และร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๑)  พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๒) และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔