ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ “พระพุทธศรีราชนาวีมงคล สามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ

Release Date : 08-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ “พระพุทธศรีราชนาวีมงคล สามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ

        พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อ นำฤกษ์ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นทอง นาก เงิน และได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาก เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิต และลงอักขระ ให้แก่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นชนวนในการจัดสร้างในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

  

  

  

  
  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ “พระพุทธศรีราชนาวีมงคล สามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง