ทัพเรือภาคที่ ๒ สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

Release Date : 08-06-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ นำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เปิดท้ายวชิรา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และการป้องกันเชื้อไวรัสฯ โดยได้รับความสนใจอย่างประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ณ พื้นที่เปิดท้ายวชิรา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔