รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Release Date : 09-06-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔