ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

Release Date : 10-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ (ส.ทร.๑๑) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง