ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่จัดรถครัวสนามกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19

Release Date : 14-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่จัดรถครัวสนามกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19

     วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในกิจกรรมการมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถ ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้าน COVID - 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธี โดยภายหลังเสร็จพิธี ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย โอกาสนี้ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ได้จัดรถปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
     พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือจัดรถครัวสนาม ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยจะดำเนินการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมจัดรถปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ และมีหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
     พื้นที่นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ มี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วย รับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๔ - ๑๘ มิถุนายน และ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่บางนา มีกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) และกรมอุทกศาสตร์ (อศ.) เป็นหน่วยดำเนินการ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
     พื้นที่เลียบคลองทวีวัฒนา มีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร) และสำนักงานและวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่พุทธมณฑล มีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่สมุทรปราการ มีโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
     พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ มีกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กทบ.กร. ปจปร.ฐท.กท.) และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้รับผิดชอบโดยรถครัวสนาม และกำลังพลจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล” จะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ จะคลี่คลาย
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่จัดรถครัวสนามกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง