ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหนังสือชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้แก่ จ่าเอก อริย น้อยมี ที่ช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้ายถูกปล้นทรัพย์บนสะพานลอย

Release Date : 14-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหนังสือชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้แก่ จ่าเอก อริย  น้อยมี ที่ช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้ายถูกปล้นทรัพย์บนสะพานลอย

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอแจ้งประกาศเกียรติคุณชมเชยและมอบรางวัลให้แก่ จ่าเอก อริย  น้อยมี พยาบาลแผนกพลาธิการ เรือหลวงท่าดินเเดง หมวดเรือที่ ๒ กองทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้ให้การช่วยเหลือหญิงถูกชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บบนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จนได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งการกระทำดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ เสียสละ มีปฏิภาณไหวพริบ มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกประทับใจ นับว่าเป็นการสร้างความชื่นชม เชื่อมั่น ศรัทธาต่อทหารเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอประกาศชมเชยให้ทราบโดยทั่วกันและขอมอบรางวัลในการกระทำความดีครั้งนี้ โดยขอให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชยและรางวัลให้แก่ จ่าเอก อริย ฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

    

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหนังสือชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้แก่ จ่าเอก อริย  น้อยมี ที่ช่วยเหลือหญิงเคราะห์ร้ายถูกปล้นทรัพย์บนสะพานลอย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง