ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารมราชวรวิหาร

Release Date : 17-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารมราชวรวิหาร

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วะระทัสสี เปรียญธรรม ๙ ประโยค) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารมราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารมราชวรวิหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง