รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๒

Release Date : 16-06-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๒

พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง