ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 18-06-2021 15:00:18
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปี งป.๖๔

"การสอบ NEPT : Royal Thai Navy English Proficiency Test"

ข้อสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลกองทัพเรือ โดยใช้กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR

วิดีทัศน์นี้จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับข้อสอบชุดนี้ ทั้งวิธีการลงทะเบียน การทำข้อสอบ และการแสดงผลสอบ

 

สามารถเข้าระบบการสอบได้ที่  https://rtnavy-nept.web.app/home

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามผ่านทาง https://www.facebook.com/rtncefr

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปี งป.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง