ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่”

Release Date : 22-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่”

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามโครงการ “อาคารพักอาศัยน่ามอง ชุมชนน่าอยู่” ให้กับข้าราชการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบ้านพัก ได้แก่
๑. ประเภทอาคารที่พักสัญญาบัตร จำนวน ๓ รางวัล
๒. ประเภทอาคารที่พักประทวน จำนวน ๓ รางวัล
๓. ประเภทแฟลต จำนวน ๑ รางวัล
๔. ประเภทเรือนแถว จำนวน ๖ รางวัล
๕. ประเภทบ้านพัก จำนวน ๒๑ รางวัล
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔