ศูนย์บริการข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 22-07-2021 11:31:49
ศูนย์บริการข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่สัตหีบ

ศูนย์บริการข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่สัตหีบ ให้บริการงานด้านกำลังพล และงานด้านการเงิน

ที่ตั้ง  อาคารแผนกที่ดินส่วนแยก กอท.ฐท.สส.(ส.ทร.๕ สัตหีบ) สวนสาธารณะหนองตะเคียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

โทร  ๐๙ ๒๗๘๐ ๑๘๖๘

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บริการข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง