กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 28-07-2021 00:00:00
กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ถวายเป็นพระราชกุศล

พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดรถครัวสนามประกอบอาหารพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑ – หมู่ ๘ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID–19” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
ทั้งนี้ เป็นไปตามดำริ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง