ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขสงขลาเพื่อป้องกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

Release Date : 29-07-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขสงขลาเพื่อป้องกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าพบ นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อมอบผลไม้และน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน และร่วมปรึกษาหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขสงขลาเพื่อป้องกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง