ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชุมชนสะพานผัก-คลองสานเจ้า

Release Date : 29-07-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชุมชนสะพานผัก-คลองสานเจ้า

พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ คณะผู้บังคับบัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยนำข้าวกล่องปรุงสุกพร้อมทาน จำนวน 400 กล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ และผลไม้ แจกจ่ายให้แก่  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ในพื้นที่ชุมชนสะพานผัก-คลองสานเจ้า เขตตลิ่งชัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ณ ชุมชนสะพานผัก-คลองสานเจ้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชุมชนสะพานผัก-คลองสานเจ้า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง