ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ

Release Date : 24-08-2021 17:39:58
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

 
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
 
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
 
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารเรือ ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง