ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด

Release Date : 09-09-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด

     พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์  กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ และ นาวาโท เจษฎา  ตาลลักษมณ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐ ลัง (ลังละ ๔๐ กล่อง ๆ ละ ๕๐ ชิ้น รวม ๔๐,๐๐๐ ชิ้น) เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๘๐ ขวด และชุด PPE พร้อมที่หุ้มรองเท้า จำนวน ๑๐๐ ชุด จาก บริษัท เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด โดยมี คุณพรวรรณ  อนันตพันธ์ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
     สำหรับอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ จะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ เรือต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สมาคมการประมงต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง