ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล

Release Date : 10-09-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล

ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ณ กองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง