ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดดงตาลเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล

Release Date : 12-09-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดดงตาลเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล

     ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จำนวน ๔๐ นาย ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล และสถานที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ชายทะเลอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ กำลังพลในครั้งนี้ ได้แก่ กำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับกำลังพลจากหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ และหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ปฏิบัติการปูพรมทำความสะอาดชายหาดดงตาล ตั้งแต่ทางเข้าออกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งบริเวณสะพานคลองถูป จนถึงอุทยานเรือประวัติศาสตร์เรือของพ่อ ต.91 ณ พื้นที่ชายทะเลอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔
 
     สำหรับปฏิบัติการปูพรมทำความสะอาดหาดดงตาลในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีการแบ่งกำลังพลจิตอาสาออกเป็น ๒ กลุ่มย่อยกระจายกันทำความสะอาดเก็บขยะตลอดแนวชายหาดดงตาล ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้กำลังพลจิตอาสาเว้นระยะห่างมากกว่า ๒ เมตร ตลอดการทำกิจกรรมฯ ในการนี้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และที่ฝังอยู่ใต้พื้นทราย ได้เป็นจำนวนมาก โดยมีขยะที่ถูกกำจัด ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ แก้วพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว กระสอบ ถุงขนม ฯลฯ รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถกำจัดได้ในครั้งนี้คิดเป็นน้ำหนักขยะจำนวนมากกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม เป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล และสถานที่สาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ ให้ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทั้งยังช่วยทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเกิดความสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณชายหาด ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดได้อย่างยั่งยืน 
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดดงตาลเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง