รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือรับมอบชุด PPE จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์

Release Date : 09-09-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือรับมอบชุด PPE จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือรับมอบชุด PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือรับมอบชุด PPE จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง