ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย

Release Date : 21-09-2021 00:00:00
ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย

นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมี พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี และส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔