ปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมอำลากองทัพเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Release Date : 22-09-2021 00:00:00
ปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมอำลากองทัพเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงกลาโหม บนเรือหลวงตากสิน ซึ่งจอดเทียบภายในท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
เมื่อปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางขึ้นเรือหลวงตากสิน ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับความเคารพ โดยมี เรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุต  เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.๑๑๔  เพื่อตรวจพลสวนสนามทางเรือ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนามทางเรือแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงกลาโหม กลับขึ้นยังเรือหลวงตากสิน ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแด่ปลัดกระทรวงกลาโหม จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และเดินทางกลับ
 
สำหรับใจความสำคัญที่ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ มีใจความว่า
 
" กองทัพเรือ หรือ ราชนาวี ไทย เป็นหน่วยงานความมั่นคง ที่มีเกียรติประวัติ และ ได้กอรปคุณูปการ ให้กับประเทศชาติมาอย่างเอนกอนันต์ เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ  ทั้งทางทะเล ลำน้ำ และ พื้นที่ชายฝั่งของประเทศด้วยแสนยานุภาพและประสิทธิภาพ ความพร้อมรบของกองทัพเรือมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  ขอให้รักษาเกียรติยศและเกียรติศักดิ์นี้ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง เสียสละ ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นประการสำคัญ ตลอดไป" 
 
การจัดพิธีในวันนี้ มีการจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ จำนวน ๑ กองร้อย ร่วมกับกำลังทางเรือและอากาศยานเข้าร่วมในพิธี โดยหมู่เรือรับรอง ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เป็นเรือรับรอง และ เรือ ต.๑๑๔ เป็นเรือตรวจพล หมู่เรือสวนสนาม (เรือจอด) ประกอบด้วย เรือหลวงปิ่นเกล้า เป็นเรือยิงสลุต ร่วมด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงตาปี เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงนราธิวาส นอกจากนั้นยังมีการจัดกำลังอากาศนาวีจากกองการบิน กองเรือยุทธการ กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมในการสวนสนาม