รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้แทนศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง รับมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID – 19 จากทัพเรือภาคที่ ๑

Release Date : 22-09-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้แทนศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง รับมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID – 19 จากทัพเรือภาคที่ ๑

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง รับมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID – 19 จาก พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ โดยอุปกรณ์ในการป้องกัน COVID – 19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และชุด PPE ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องการการติดเชื้อ COVID – 19 ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ซึ่งยังคงดำเนินการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง ณ หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔