พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์”

Release Date : 24-09-2021 22:47:51
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างพระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์ และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ  เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” ชนิดทองคำ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว  และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  กับมอบขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซัน ๓ : เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔