กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือจัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

Release Date : 30-09-2021 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือจัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

พลเรือตรี วราณัติ  วรรธนผล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (ท่านใหม่) ณ กองบังคับการเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔