ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 13-10-2021 00:00:00
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง