ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 31-10-2021 08:13:55
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(((((( CLICK เพื่อโหลดภาพ ขนาด 3x4 ม. ))))))

 (((((( CLICK เพื่อโหลดภาพ ขนาด 3x5 ม. ))))))

 

ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.โฆษก ทร. โทร.๕๓๓๒๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง